Framtidsodlarna

Framtidsodlarna 16: Anton Broända

October 27, 2021

–De bästa diskussionerna uppstår när det finns många olika synvinklar på en problemlösning.

Anton Broända, från Kronoby, är 22 år och studerar på Agrikultur och forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Ungefär hälften av hans studiekompisar har egen praktisk erfarenhet av lantbruk medan hälften kommer från städer och saknar den praktiska erfarenheten. I den här miljön uppstår intressanta diskussioner om till exempel hållbarhet och ekonomi.

Broända är redan också delägare på den stora mjölkgården Åsbro mjölk i Kronoby. Hur lätt är det att som den yngsta delägaren få sin röst hörd? Och hur går det när han kommer hem med ny teoretisk kunskap från universitetet och vill genomföra en förändring på gården?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App