Framtidsodlarna
Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson

December 18, 2020

De åländska lökodlarna Johan Holmqvist och Jon Eriksson ser sig som en blandning mellan företagsutvecklare och jordbrukare.

För att uppnå den bästa lönsamheten har de inlett ett tätt samarbete där de samäger maskinerna och delar på arbetskraften.

-Man får ju ge och ta, det blir aldrig 100-procentigt rättvist. Men det viktigaste att alltid komma ihåg är att båda får vinst av det här samarbetet, säger Johan Holmqvist.

De bedriver en utvecklad form av delningsekonomi där helheten alltid går före den enskilda gårdens intressen. Men vilka är riskerna? Kan de äventyra sin vänskap om något går fel i samarbetet?

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson (puff)

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson (puff)

December 16, 2020

Åland är ett riktigt centrum för lökproduktionen i Finland. Cirka 30 procent av den lök vi finländare äter är producerad på Åland.

En av framgångsfaktorerna på Åland är det utvecklade samarbetet mellan gårdarna. Lökproducenterna Johan Holmqvist och Jon Eriksson i Hammarland delar på både maskiner och arbetskraft.

-Vissa delar av våra skilda gårdar driver vi som en gemensam gård. Vi ser det här som ett gemensamt projekt, säger Holmqvist.

Bakom deras samarbete och deras delningsekonomi ligger mängder av ekonomiska kalkyler.

Hela avsnittet med Johan Holmqvist och Jon Eriksson publiceras 18.12. Hör ett smakprov här.

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård

December 4, 2020

-Alla tre generationer vet bäst, är envisa och vill bestämma, säger Tomas Långgård.

-Sedan är det ju så att gamla vanor och gamla sätt att jobb är ganska svåra att förändra, säger Andreas Långgård.

På Björkback Gård i Övermalax drivs svinproduktionen i dag av Tomas tillsammans med sönerna Andreas och Jens. Tomas tog i sin tur över produktionen av sin far.

Men hur kan man enas? Hur skapar man en gemensam vision för framtiden när man jobbar över generationsgränserna?

I avsnittet får vi svar på frågan vem som på riktigt bestämmer. Svaret beror på vem du frågar av.

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård (puff)

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård (puff)

December 2, 2020

Björkback Gård i Övermalax är en gårdsmärkt producent, vilket ställer stora krav på produktionen av griskött.

-Vi kör enbart med inhemska proteiner och så har vi en antibiotikafri produktion. Överlag går svinproduktionen i hela landet nu mot en helt sojafri utfodring av djuren, säger Tomas Långgård.

Tomas Långgård driver i dag gården tillsammans med sönerna Andreas och Jens. Tomas tog i sin tur över gården av sin far, som fortfarande finns med på ett hörn.

Men hur ser vardagen ut när tre generationer av experter jobbar på samma gård? Hur mycket utrymme finns det för ny kunskap och mycket handlar om “så här har vi alltid gjort”?

Hela avsnittet med Tomas och Andreas Långgård publiceras 4.12. Hör ett smakprov här.

Framtidsodlarna 8: Thomas Lindholm

Framtidsodlarna 8: Thomas Lindholm

November 20, 2020

–Allt startar med en bra täckdikning. Det här lyfts för sällan fram när vi talar om ett klimatsmart jordbruk. T.ex. strukturkalk och gips spelar en ganska liten roll om du inte har ordning på täckdikningen. Det blir då som att måla huset när taket läcker.

Thomas Lindholm är spannmålsodlare på Odensnäs gård i Snappertuna, Raseborg. Lindholm talar sig varm för ett långsiktigt tänkande i odlingen. En investering i en utförlig täckdikning kan betala sig tillbaka först när nästa generation brukar jorden.

Och så avslöjar han vilken koppling det finns mellan vitsvanshjortarna och det faktum att han nu odlar maltkorn som används vid framställningen av öl och whiskey.

Framtidsodlarna 8: Thomas Lindholm (puff)

Framtidsodlarna 8: Thomas Lindholm (puff)

November 18, 2020

–Vi som jobbar som jordbrukare är alla experter, men vi är experter på våra egna jordar. Om jag sku odla på grannens åkrar sku jag vara en nybörjare.

Det här säger spannmålsodlaren Thomas Lindholm på Odensnäs gård i Snappertuna, Raseborg. Han är odlare i fjärde generation och brinner för att täckdika och att förbättra åkrarna. Han understryker att man i debatten om det klimatsmarta jordbruket bättre borde beakta att alla gårdar och åkrar är unika. Endast den som dagligen brukar jorden vet hur den mår och vad som behöver göras.

Hela avsnittet med Thomas Lindholm publiceras 20.11. Hör ett smakprov här.

Framtidsodlarna 7: Börje Ivars

Framtidsodlarna 7: Börje Ivars

November 6, 2020

Tidigare åkte Börje Ivars på studiebesök till Holland för att lära sig det senaste om tomatodling. I dag är det tvärtom, nu kommer de globala konkurrenterna till Närpes för att lära sig.

Ivars har investerat i fyra stora blockväxthus och han odlar i dag tomater på 6,5 hektar. Han blev också den första i landet att satsa på den lilla Dunne-tomaten.

Men vilka är faktorerna bakom framgången? Hur blev Närpes världsledande inom året runt-odlingen av tomater? 

Börje Ivars var med när det hände och han är i allra högsta grad med i centrum av utvecklingen ännu i dag.

Framtidsodlarna 7: Börje Ivars (puff)

Framtidsodlarna 7: Börje Ivars (puff)

November 4, 2020

-För att hållas med ska odlingen hållas modern. Man måste vara med i utvecklingen för att vara kostnadseffektiv och framför allt måste det vara lite storskaligt för att kunna driva en rationell odling. 

Närpesbon Börje Ivars investerade stort och odlar i dag växthustomater på 6,5 hektar. Han lyfter även fram efterfrågan på nischprodukter, och berättar hur han blev först i landet att börja odla den lilla tomatsorten Dunne.  

I det här avsnittet berättar Ivars om det stora språng han och hela näringen i Närpes gjorde för 20 år sedan när man gick från små familjeodlingar till stora professionella företag. I dag är trakten världsledande inom året runt-odlingen av tomater.

Hela avsnittet publiceras 6.11. Här kan du lyssna på ett klipp från avsnittet.

Framtidsodlarna 6: Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson.

Framtidsodlarna 6: Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson.

October 23, 2020

Mjölkningsrobotar, sensorkort och automatisk rengöring. Det är bara några av de teknologiska innovationer som lantbrukarparet Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson har tagit i bruk i sin toppmoderna nya ladugård ute på ön Heisala i Pargas.

-Nog har det ju krävt mycket anpassningar i själva jobbet. Det är också så mycket fler djur att hålla reda på nu gällande bland annat välmåendet, kalvningar med mera, säger Sonja.

Investeringarna har hjälpt paret att producera dubbelt så mycket mjölk med samma arbetsinsats. 

Men vad säger Sonja när Andreas avslöjar sin vision om att en dag börja producera ostar av premiumklass på gården?

Framtidsodlarna 6: Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson (puff)

Framtidsodlarna 6: Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson (puff)

October 21, 2020

Mod och framtidstro är ord som beskriver lantbrukarparet och mjölkbönderna Sonja Ek-Johansson och Andreas Johansson.

De valde att investera i en toppmodern ladugård med den senaste teknologin. Det som gör investeringen unik är att paret är bosatt långt ute i skärgården, på ön Heisala i Pargas.

-Om jag ser på alla utmaningar med att dra igång den nya ladugården med nya djur, ny utfodring och ny teknik så kommer nog själva läget ganska långt nere på listan över utmaningar, säger Andreas.

Samtalet med paret Ek-Johansson kretsar kring mjölkens framtid och om att våga ta steget in i den högteknologiska världen.

Hela avsnittet publiceras 23.10. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App