Framtidsodlarna
Framtidsodlarna 15: Charlotta Björklöf

Framtidsodlarna 15: Charlotta Björklöf

October 13, 2021

–Det hjälper om du är lite social men framför allt ska du ha kunskap om dina produkter!

Charlotta Björklöf driver sin egen fårgård ute i den åboländska skärgården. För att få ut en skälig lön för sitt arbete har hon valt att satsa mera på direktförsäljning till slutkunderna.

Olika marknader och REKO-ringarna har blivit viktiga försäljningskanaler för henne. I och med den rollen har också arbetsbilden förändrats. Förutom att hon är en fårproducent är hon i dag också marknadsförare och rådgivare i hur man tillreder fårkött.

I avsnittet avslöjar Björklöf sitt bästa recept och varför det är bättre med lite äldre fårkött när man gör ett långkok eller röker köttet.

Framtidsodlarna 14: Jussi Murto-Koivisto

Framtidsodlarna 14: Jussi Murto-Koivisto

September 29, 2021

–Vi bönder har världens viktigaste jobb!

Jussi Murto-Koivisto producerar ekologisk mjölk i Pjelax, Närpes. I fjol belönades han med det Schaumanska-priset, som går till en befrämjare av jordbruket i svenska Österbotten.

En orsak till att han fick priset är hans starka engagemang i att öppna upp hur matproduktionen går till i dag. Han är aktiv i både samhällsdebatten och på sociala medier.

Murto-Koivisto efterlyser en mer lösningsinriktad diskussion om vår matproduktion och önskar att vi till exempel i diskussionen om köttets vara eller inte vara på våra matbord i stället skulle fokusera mera på den verkliga klimatboven, nämligen på de fossila bränslena.

Jussi Murto-Koivisto berättar i avsnittet hur han vågade bygga upp hela gården från noll. När han började skapa sin verksamhet hade han enbart ett studielån på 3000 euro i fickan.

Framtidsodlarna 13: Anna Alm

Framtidsodlarna 13: Anna Alm

September 15, 2021

–Att stå stilla är att långsamt gå bakåt!

Anna Alm driver Mörby gård i västra Nyland. I hjärtat av gården finns Mörby gårdsbutik där Anna säljer ekologiskt nötkött, mjöl, pasta och honung - det mesta producerat på gården.

Hon ser att utveckling inte är synonymt med en expansion i antalet djur eller fler åkrar. Hennes filosofi är att först se potentialen i det som finns och att vidareförädla det som redan växer på hennes åkrar.

Just nu klappar hennes hjärta extra mycket för spannmålsodlingarna och vägen från jordbehandling till ett färdigt mjöl.

Det var bland annat därför hon valde att köpa en egen kvarn.

Framtidsodlarna 12: Christoffer Ingo

Framtidsodlarna 12: Christoffer Ingo

September 1, 2021

–Jag är en person som går omkring och räknar på något hela tiden.

Så beskriver sig Christoffer Ingo, som är lantbruksföretagare och ekonomirådgivare på Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Ingo driver även gården Ådalens får, som nyligen har bytt namn till Ingos får, i Korsholm. För att få upp lönsamheten i fårproduktionen önskar han en diskussion om hur vi kunde få upp kvaliteten på det inhemska köttet. Men varför säger en del att gammalt fårkött smakar ull?

Via sitt jobb som ekonomirådgivare gör han bl.a. upp lönsamhetskalkyler och olika beräkningar för andra jordbrukare. Han ser oroligt på hur orken tryter hos en del av kunderna. När orken tryter tappar man lätt också fokuset på den egna gårdens ekonomi. Senast då ska varningsklockorna börja klämta.

Men Christoffer ser även goda möjligheter att lyckas oberoende av bransch eller inriktning bara gårdens förutsättningar är de rätta.

Framtidsodlarna 11: Robert Jordas

Framtidsodlarna 11: Robert Jordas

August 18, 2021

Robbes lilla trädgård i Lappträsk beskrivs som “Skandinaviens mest avancerade trädgård”. Grundaren Robert Jordas odlar i dag sallader och örter i växthus och i sina vertikalodlingar (odlingar i flera våningar).

I en vertikalodling kan du som odlare bestämma över hela växtklimatet via en mycket avancerad maskinpark.

–Egentligen borde du som vertikalodlare ha en gedigen ingenjörsutbildning, säger Jordas.

Utvecklingen i Robbes lilla trädgård har rönt stor uppmärksamhet också internationellt. Hur gick det till när den japanska teknikjätten Fujitsu inledde ett samarbete med Jordas? Och vad hände när hans basilika började smaka diesel?

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson

December 18, 2020

De åländska lökodlarna Johan Holmqvist och Jon Eriksson ser sig som en blandning mellan företagsutvecklare och jordbrukare.

För att uppnå den bästa lönsamheten har de inlett ett tätt samarbete där de samäger maskinerna och delar på arbetskraften.

-Man får ju ge och ta, det blir aldrig 100-procentigt rättvist. Men det viktigaste att alltid komma ihåg är att båda får vinst av det här samarbetet, säger Johan Holmqvist.

De bedriver en utvecklad form av delningsekonomi där helheten alltid går före den enskilda gårdens intressen. Men vilka är riskerna? Kan de äventyra sin vänskap om något går fel i samarbetet?

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson (puff)

Framtidsodlarna 10: Johan Holmqvist och Jon Eriksson (puff)

December 16, 2020

Åland är ett riktigt centrum för lökproduktionen i Finland. Cirka 30 procent av den lök vi finländare äter är producerad på Åland.

En av framgångsfaktorerna på Åland är det utvecklade samarbetet mellan gårdarna. Lökproducenterna Johan Holmqvist och Jon Eriksson i Hammarland delar på både maskiner och arbetskraft.

-Vissa delar av våra skilda gårdar driver vi som en gemensam gård. Vi ser det här som ett gemensamt projekt, säger Holmqvist.

Bakom deras samarbete och deras delningsekonomi ligger mängder av ekonomiska kalkyler.

Hela avsnittet med Johan Holmqvist och Jon Eriksson publiceras 18.12. Hör ett smakprov här.

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård

December 4, 2020

-Alla tre generationer vet bäst, är envisa och vill bestämma, säger Tomas Långgård.

-Sedan är det ju så att gamla vanor och gamla sätt att jobb är ganska svåra att förändra, säger Andreas Långgård.

På Björkback Gård i Övermalax drivs svinproduktionen i dag av Tomas tillsammans med sönerna Andreas och Jens. Tomas tog i sin tur över produktionen av sin far.

Men hur kan man enas? Hur skapar man en gemensam vision för framtiden när man jobbar över generationsgränserna?

I avsnittet får vi svar på frågan vem som på riktigt bestämmer. Svaret beror på vem du frågar av.

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård (puff)

Framtidsodlarna 9: Tomas och Andreas Långgård (puff)

December 2, 2020

Björkback Gård i Övermalax är en gårdsmärkt producent, vilket ställer stora krav på produktionen av griskött.

-Vi kör enbart med inhemska proteiner och så har vi en antibiotikafri produktion. Överlag går svinproduktionen i hela landet nu mot en helt sojafri utfodring av djuren, säger Tomas Långgård.

Tomas Långgård driver i dag gården tillsammans med sönerna Andreas och Jens. Tomas tog i sin tur över gården av sin far, som fortfarande finns med på ett hörn.

Men hur ser vardagen ut när tre generationer av experter jobbar på samma gård? Hur mycket utrymme finns det för ny kunskap och mycket handlar om “så här har vi alltid gjort”?

Hela avsnittet med Tomas och Andreas Långgård publiceras 4.12. Hör ett smakprov här.

Framtidsodlarna 8: Thomas Lindholm

Framtidsodlarna 8: Thomas Lindholm

November 20, 2020

–Allt startar med en bra täckdikning. Det här lyfts för sällan fram när vi talar om ett klimatsmart jordbruk. T.ex. strukturkalk och gips spelar en ganska liten roll om du inte har ordning på täckdikningen. Det blir då som att måla huset när taket läcker.

Thomas Lindholm är spannmålsodlare på Odensnäs gård i Snappertuna, Raseborg. Lindholm talar sig varm för ett långsiktigt tänkande i odlingen. En investering i en utförlig täckdikning kan betala sig tillbaka först när nästa generation brukar jorden.

Och så avslöjar han vilken koppling det finns mellan vitsvanshjortarna och det faktum att han nu odlar maltkorn som används vid framställningen av öl och whiskey.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App